it's about anything. too many to mention...

Monday, March 24, 2014

Dude Harlino diberi air kesejukan oleh ibu Alyssa Soebandono


Saat menjalani midodareni yang merupakan sebuah proses menjelang acara panggih dan akad nikah, rupanya Dude Harlino tidak diperkenankan bertemu dengan calon isterinya, Alyssa Soebandono dan tak boleh makan apa pun. 

 Inti dari midodareni, lelaki berusia 33 tahun itu yang datang menyambangi kediaman mempelai wanita untuk kembali mempertegas kesiapan Dude yang ingin meminang puteri kedua mereka. 

 Selain itu, bekas kekasih Asmirandah itu juga diberikan wejangan sebelum menikah oleh kedua-dua orang tua Icha.

0 comments: