it's about anything. too many to mention...

Tuesday, March 11, 2014

Ibu Nia Ramadhani ungkap kedekatan Nia dan almarhum ayahnya


Nia Ramadhani merupakan anak perempuan satu-satunya yang dimiliki almarhum Priya Ramadhani. Oleh kerana itu, ayahnya semasa hidupnya sangat dekat dengan anak perempuan tunggalnya tersebut. 

 Makanya tatkala ayahnya sakit, Nia selalu menemani di hospital. 

 Meski Chanty dan almarhum sudah lama bercerai, tetapi hubungan tetap dijaga. Makanya saat anak perempuannya dengan setia menemani ayahnya, beliau pun juga ikut mendampingi anaknya.

0 comments: