it's about anything. too many to mention...

Saturday, March 15, 2014

Jika tak terbukti, nama Gayus Lumbuun akan dipulihkan


Gayus Lumbuun, Hakim Agung yang namanya disebut sebagai penerima aliran dana sebanyak 700 juta rupiah dari Julia Perez tentu ingin namanya dibersihkan. Terutama kerana bukti pindahan yang ada disebut sekadar rekaan komputer.

Selain merasa nama Gayus dicemarkan, lembaga Mahkamah Agung mendapat impak buruk akibat berita dugaan pindahan palsu tersebut.

Komisi Yudisial juga mencari kebenaran di balik isu yang beredar. Apabila tidak terbukti kebenarannya, Komisi Yudisial bakal memulihkan nama Gayus Lumbuun.

0 comments: