it's about anything. too many to mention...

Friday, July 4, 2014

Dari penceraian, Thomas Gigi tak dapat hak asuh anak


Thomas Ramdhan harus menerima kenyataan pahit dari perceraiannya dengan Intan Kartikasari. Ini kerana, majlis hakim Pengadilan Agama Depok memutuskan kalau hak asuh anak jatuh ke tangan bekas isterinya. 

 Selain itu, hakim juga memutuskan kalau bassist Gigi itu harus menafkahi anaknya tiap bulan. Besarnya nafkah yang harus diberikan lelaki tersebut adalah Rp 4 Juta. 

 Walau demikian, Thomas masih boleh mengajukan keberatan atas keputusan tersebut. Begitu juga dengan Intan yang mendapat kesempatan yang sama jika urusan nafkah dianggap tidak sesuai dengan apa yang diajukan.

0 comments: