it's about anything. too many to mention...

Thursday, October 2, 2014

Marshanda 'cakap temperor' untuk asuh Sienna

Sebuah surat yang ditandatangani oleh 5 doktor Rumah Sakit Gatot Soebroto menjelaskan bahawa Marshanda boleh mengasuh anaknya, Sienna Ameerah Kasyafani. Surat tersebut ditunjukkan ke perbicaraan sebagai salah satu bukti perceraian, terutama untuk memperkuat argument mempertahankan hak asuh anak. 

 Surat tersebut bercop RSAD Gatot Soebroto dengan ditandatangani lima doktor, antara lain Dr. Bagus Sulistio Budi, Dr. Dina Fitri Ningsih, Dr. Gunawan, Dr. Agung Hermanto dan Dr. Titis. Marshanda dianggap cakap temporer. 

 Marshanda mengaku telah menjalani ujian kejiwaan selama sebulan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Dia dianggap sihat dan cakap secara temporer. Cakap secara temporer adalah keadaan saat ini, data terfaktual saat ini. 

 Dia mengaku telah melakukan serangkaian ujian kejiwaan, yang sama sekali berbeza dengan yang dilakukan oleh dr Richard Budiman, doktor yang merujuk Marshanda untuk mendapat rawatan di hospital Abdi Waluyo, Jakarta. dr Richard juga menjadi saksi ahli dari pihak Ben Kasyafani. 

 Sementara itu Yanti Nurdin, selaku peguam Ben menjawab tentang surat sihat Marshanda tersebut. Dia berpendapat kalau penyakit kejiwaan yang sedang diderita Chaca boleh suatu saat sembuh dan di lain waktu juga boleh kambuh.

0 comments: